Rss Feed

Белорусский государственный университет культуры и искусств

ПАРАДАК ПРЫЁМУ ВА ЎСТАНОВУ АДУКАЦЫІ

"БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ" НА 2013 ГОД

 

Адрас: 220007, г.Мінск, вул.Рабкораўская, 17

Тэлефон: +375 (017) 2228371(прыёмная рэктара), 2228306 (прыёмная камісія)

Факс: 222-24-09

Web-сайт: www.buk.by

Е-mail:rector@buk.by (прыёмная рэктара), pk@buk.by (прыёмная камісія) (прыёмная камісія)

Умовы і парадак прыёму абітурыентаў ва ўстанову адукацыі "Беларускі   дзяржаўны   ўніверсітэт   культуры   і   мастацтваў"   усталёўваюцца Правіламі прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 лютага 2006 г. № 80 (далей – Правілы прыёму) і сапраўдным Парадкам.

Беларускі   дзяржаўны   ўніверсітэт   культуры   і   мастацтваў   мае спецыяльны дазвол (ліцэнзію) на права ажыццяўлення адукацыйнай дзейнасці №02100/0558640, выдадзены Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

 УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

Прыём абітурыентаў ажыццяўляецца:

поўны тэрмін навучання

дзённая форма атрымання адукацыі

 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТКУЛЬТУРАЛОГІІ І САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

спецыяльнасць "Культуралогія"

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы

1-21 04 01-02 01

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Менеджмент міжнародных культурных сувязей

1-21 04 01-02 02

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Менеджмент рэкламы і грамадскіх сувязей

1-21 04 01-02 03

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Інфармацыйныя сістэмы ў культуры

1-21 04 01-02 04

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Тэорыя і гісторыя культуры

1-21 04 01-01

Культуролаг-даследчык. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

спецыяльнасць "Сацыяльна-культурная дзейнасць"

агульны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Арганізацыя і методыка СКД у культурна-адпачынкавых установах

1-23 01 14-01

Спецыяліст па сацыяльна-культурнай дзейнасці. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (культурна-адпачынкавая дзейнасць; мастацкая творчасць; калёквіум)

Арганізацыя і методыка СКД у тэатральна-відовішчных установах

1-23 01 14-02

Арганізацыя і методыка СКД у санаторна-аздараўленчых і турысцка-спартыўных установах

1-23 01 14-03

спецыяльнасць "Мастацтвазнаўства"

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Кампаратыўнае мастацтвазнаўства

1-21 04 02-05 01

Мастацтвазнаўца. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (гісторыя мастацтваў (вусна); гісторыя мастацтваў (пісьмова);  калёквіум)

ФАКУЛЬТЭТ ТРАДЫЦЫЙНАЙ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

І СУЧАСНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць "Народная творчасць"

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Народная творчасць (тэатральная)

1-18 01 01-03

Арганізатар тэатральнай дзейнасці. Выкладчык. Рэжысёр

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

 

Народныя рамёствы

1-18 01 01-04

Мастак народных рамёстваў. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапіс; малюнак; кампазіцыя)

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Этнафоназнаўства

1-18 01 01-05 01

Спецыяліст па фальклоры. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (беларускі фальклор; тэорыя фальклору; аналіз фальклорных твораў)

спецыяльнасць "Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва""

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэстаўрацыя вырабаў

1-15 02 01-07

Мастак дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапіс; малюнак; кампазіцыя)

спецыяльнасць "Рэжысура свят"

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

1-17 01 05-01

Рэжысёр. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

спецыяльнасць "Харэаграфічнае мастацтва"

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Народны танец

1-17 02 01-04

Артыст народнага танца. Выкладчык. Балетмайстар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (класічны танец; народна-сцэнічны танец; кампазіцыя і пастаноўка танца)

 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

Бальны танец

1-17 02 01-05

Кіраўнік студыі. Трэнер.

Выкладчык

Беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (еўрапейская праграма; лацінаамерыканская праграма; кампазіцыя

і пастаноўка танца)

Эстрадны танец

1-17 02 01-06

Артыст . Балетмайстар. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (класічны танец; эстрадны танец; кампазіцыя і пастаноўка танца)

ФАКУЛЬТЭТ МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць "Народная творчасць"

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Харавая музыка акадэмічная

 

 

1-18 01 01-01 01

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)

Харавая музыка народная

 

 

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

Інструментальная музыка народная

 

 

1-18 01 01-02 01

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінстру­мент; дырыжыраванне; гармонія) 

Інструментальная музыка духавая

1-18 01 01-02 02

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент; дырыжыраванне; 

тэорыя музыкі)

  

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

спецыяльнасць "Духавыя інструменты"

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Духавыя інструменты (народныя)

1-16 01 06-11

Канцэртны выканаўца.

Выкладчык. Артыст аркестра.

Артыст камернага ансамбля

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінстру­мент; сальфеджыа; 

тэорыя музыкі)

спецыяльнасць "Спевы"

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Спевы (народныя)

1-16 01 10-02

Артыст. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (вакал; сцэнічнае майстэрства; сальфеджыа)

спецыяльнасць "Мастацтва эстрады"

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Інструментальная музыка

 

 

1-17 03 01-01

Артыст. Кіраўнік эстраднага аркестра

(ансамбля). Выкладчык

 беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент;

сальфеджыа; гармонія

Спевы

1-17 03 01-03

Спявак. Кіраўнік вакальнага ансамбля. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (вакал; тэорыя музыкі; сальфеджыа)

Рэжысура

1-17 03 01-04

Рэжысёр. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

  

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАКУМЕНТНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ

спецыяльнасць "Бібліятэказнаўства і бібліяграфія"

агульны конкурс праводзіцца па групе спецыялізацый і напрамку спецыяльнасці

Маркетынг бібліятэчнай справы

1-23 01 11-01 01

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк

1-23 01 11-01 03

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

 

Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-01 04

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

1-23 01 11-01 05

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 

1-23 01 11-02

 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах

спецыяльнасць "Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны"

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Музеязнаўства

1-23 01 12-03

Музеязнаўца

 беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

сусветная гісторыя найноўшага часу (ЦТ)

Культурная спадчына і турызм

1-23 01 12-04

Менеджар па культурнай спадчыне і турызму

 

 завочная форма атрымання адукацыі

 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ЗАВОЧНАГА НАВУЧАННЯ

спецыяльнасць "Культуралогія"

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы

1-21 04 01-02 01

Культуролаг-менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства(ЦТ)

 

Менеджмент міжнародных культурных сувязей

1-21 04 01-02 02

Культуролаг-менеджар

Інфармацыйныя сістэмы ў культуры

1-21 04 01-02 04

Культуролаг-менеджар

 

спецыяльнасць "Сацыяльна-культурная дзейнасць"

агульны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Арганізацыя і мето­дыка сацыяльна-культурнай дзейнасці ў культур­на-адпачынкавых установах

1-23 01 14-01

Спецыяліст па сацыяльна-культурнай дзейнасці. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); творчасць (культурна-адпачынкавая дзейнасць;

мастацкая творчасць; калёквіум)

 

Арганізацыя і мето­дыка сацыяль­на-культурнай дзей­насці ў тэатральна-відовішчных установах

1-23 01 14-02

Арганізацыя і мето­дыка сацыяльна-культурнай дзей­насці ў санаторна-аздараўленчых і турысцка-спартыў­ных установах

1-23 01 14-03

спецыяльнасць "Мастацтвазнаўства"

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Кампаратыўнае мастацтвазнаўства

1-21 04 02-05 01

Мастацтвазнаўца. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (гісторыя мастацтваў (вусна); гісторыя мастацтваў (пісьмова);  калёквіум)

спецыяльнасць "Мастацтва эстрады"

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Інструментальная музыка

1-17 03 01-01

Артыст. Кіраўнік эстраднага аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць спецінструмент; сальфеджыа; гармонія) 

Спевы

1-17 03 01-03

Спявак. Кіраўнік вакальнага ансамбля. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (вакал; тэорыя музыкі; сальфеджыа)

 

Рэжысура

1-17 03 01-04

Рэжысёр. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

спецыяльнасць "Народная творчасць"

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Харавая музыка акадэмічная

 

1-18 01 01-01 01

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)

Харавая музыка народная

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

Інструментальная музыка народная

 

1-18 01 01-02 01

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінстру­мент; дырыжыраванне;

гармонія)

Інструментальная музыка духавая

1-18 01 01-02 02

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінстру­мент; дырыжыраванне; 

тэорыя музыкі)

раздзельны конкурс праводзіцца па напрамках спецыяльнасці

Народная творчасць (тэатральная)

1-18 01 01-03

Арганізатар тэатральнай дзейнасці. Выкладчык. Рэжысёр

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

Народныя рамёствы

1-18 01 01-04

Мастак народных рамёстваў. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (жывапіс; малюнак; кампазіцыя)

спецыяльнасць "Рэжысура свят"

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

1-17 01 05-01

Рэжысёр.

Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (акцёрскае майстэрства; рэжысура; калёквіум)

 

спецыяльнасць "Бібліятэказнаўства і бібліяграфія"

агульны конкурс праводзіцца па групе спецыялізацый і напрамку спецыяльнасці

Маркетынг бібліятэчнай справы

1-23 01 11-01 01

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ); грамадазнаўства (ЦТ)

Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-01 04

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

1-23 01 11-01 05

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 

1-23 01 11-02

 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах

Скарочаны тэрмін навучання[1]

дзённая форма атрымання адукацыі

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ТРАДЫЦЫЙНАЙ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

І СУЧАСНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць "Рэжысура свят"

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Рэжысура свят (народныя)

(на 1-ы курс)*

1-17 01 05-01

Рэжысёр.

Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ); рэжысура; майстэрства акцёра

спецыяльнасць "Народная творчасць"

конкурс праводзіцца па напрамку спецыяльнасці

Народныя рамёствы (на 1-ы курс)*

1-18 01 01-04

Мастак народных рамёстваў. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

малюнак; кампазіцыя

  

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

спецыяльнасць "Народная творчасць"

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Харавая музыка народная

(на 1-ы курс)*

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

дырыжыраванне;

сальфеджыа

  ФАКУЛЬТЭТ ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАКУМЕНТНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ

спецыяльнасць "Бібліятэказнаўства і бібліяграфія"

конкурс праводзіцца па спецыялізацыі

Навукова-метадычная дзейнасць бібліятэк (на 1-ы курс)*

1-23 01 11-01 07

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

бібліятэказнаўства (вусна);

бібліяграфія (вусна)

 Скарочаны тэрмін навучання[2]

завочная форма атрымання адукацыі

 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

ФАКУЛЬТЭТ ЗАВОЧНАГА НАВУЧАННЯ

спецыяльнасць "Бібліятэказнаўства і бібліяграфія"

агульны конкурс праводзіцца па групе спецыялізацый і напрамку спецыяльнасці

Культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк

1-23 01 11-01 03

Бібліятэкар-бібліёграф. Менеджар

беларуская (руская) мова (ЦТ);

бібліятэказнаўства (вусна);

бібліяграфія (вусна)

Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва

1-23 01 11-01 04

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства

 

1-23 01 11-01 05

Аўтаматызаваныя бібліятэчна-інфармацыйныя сістэмы

 

1-23 01 11-02

 

Бібліятэкар-бібліёграф. Спецыяліст па аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэмах

 АСАБЛІВАСЦІ ПРЫЁМУ

 

На напрамкі спецыяльнасцей астацтва эстрады (інструментальная музыка)", "Народная творчасць (інструментальная музыка)" (спецыялізацыя"інструментальная музыка народная") (вочная і завочная формы атрымання адукацыі) прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю спецыяльную адукацыю па адпаведных спецыяльнасцях. (вочная і завочная формы атрымання адукацыі) прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю спецыяльную адукацыю па адпаведных спецыяльнасцях.

На напрамкі спецыяльнасці ародная творчасць (харавая музыка)" (спецыялізацыі "харавая музыка акадэмічная", "харавая музыка народная"),

ародная творчасць (інструментальная музыка)" (спецыялізацыя "інструментальная музыка духавая") (вочная і завочная формы атрымання адукацыі) прымаюцца асобы, якія маюць музычную адукацыю.

На спецыяльнасць астацтвазнаўства" (спецыялізацыя "кампаратыўнае мастацтвазнаўства") прымаюцца асобы з спецыяльнай мастацкай адукацыяй (музычнай, харэаграфічнай, тэатральнай, выяўленчага мастацтва). прымаюцца асобы з спецыяльнай мастацкай адукацыяй (музычнай, харэаграфічнай, тэатральнай, выяўленчага мастацтва).

Прыём абітурыентаў для атрымання другой вышэйшай адукацыі здзяйсняецца ў адпаведнасці з п. 5 Правілаў прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы.

 

 ТЭРМІНЫ ПРЫЁМУ ДАКУМЕНТАЎ:

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 27 ліпеня (ад абітурыентаў, якія здаюць уступныя іспыты па прадмету "Творчасць", – з 9 па 13 ліпеня);

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 13 ліпеня;

 

на завочную форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

за кошт сродкаў бюджэту ад асоб, якія вытрымалі ўступныя іспыты, але не прайшлі па конкурсе на дзённую бюджэтную форму навучання: па 25 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 27 ліпеня (ад абітурыентаў, якія здаюць уступныя іспыты па прадмету "Творчасць" – з 9 па 13 ліпеня);

 

на завочную форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: з 9 па 13 ліпеня;

на ўмовах аплаты: з 9 па 13 ліпеня.

 

 ТЭРМІНЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ЎСТУПНЫХ ІСПЫТАЎ

 У БДУ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ:

з 14 па 23 ліпеня 2013 г.

 ТЭРМІНЫ ЗАЛІЧЭННЯ АБІТУРЫЕНТАЎ:

на дзённую форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 24 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2013 г.;

 

на дзённую форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 24 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2013 г.;

 

на завочную форму атрымання адукацыі (поўны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 26 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2013 г.

 

на завочную форму атрымання адукацыі (скарочаны тэрмін навучання):

за кошт сродкаў бюджэту: па 26 ліпеня;

на ўмовах аплаты: па 28 ліпеня 2013 г.

 

Пры роўнай агульнай колькасці набраных балаў залічэнне ажыццяўляецца ў адпаведнасці з п.24 Правілаў прыёму.

Спецыяльнасці (спецыялізацыі), пры паступленні на якія залічэнне па-за конкурсам не ажыццяўляецца:

– менеджмент сацыяльнай і культурнай сферы (завочная форма атрымання адукацыі).

 

ЗВЕСТКІ АБ ФIЛІЯЛЕ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

"БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ"

 

поўны тэрмін навучання

завочная форма атрымання адукацыі

 

Назва спецыяльнасці, напрамка спецыяльнасці, спецыялізацыі

Код

Кваліфікацыя

Уступныя іспыты

спецыяльнасць "Народная творчасць"

раздзельны конкурс праводзіцца па спецыялізацыях

Інструментальная музыка народная

1-18 01 01-02 01

Кіраўнік аркестра (ансамбля). Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (спецінструмент; дырыжыраванне; гармонія)

Харавая музыка народная

1-18 01 01-01 02

Кіраўнік хору. Выкладчык

беларуская (руская) мова (ЦТ);

гісторыя Беларусі (ЦТ);

творчасць (дырыжыраванне; вакал; сальфеджыа)

 

                                               ЗВЕСТКІ  АБ  ПАДРЫХТОЎЧЫХ  КУРСАХ

На ПАДРЫХТОЎЧЫЯ КУРСЫ прымаюцца ўсе жадаючыя паступіць ва ўніверсітэт. На падрыхтоўчых курсах існуюць розныя формы навучання: дзённая, вячэрняя. Непасрэдна перад уступнымі іспытамі арганізуюцца кароткатэрміновыя двухтыднёвыя падрыхтоўчыя курсы, на якіх абітурыенты могуць падрыхтавацца па профільных прадметах уступных іспытаў.

Тэл.: 219 75 11.